Mobilversjon Skjul

Du bruker nettstedet med Internet Explorer 6. Denne nettleseren er nå utdatert.
For sikrere, mer pålitelig surfing det anbefales at du oppgraderer nettleseren til en av disse nettleserne:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Nedlastinger for DS‑9500 / DS‑9000

 • Firmware for DS-9500*

  Produktmerknader

   

  OBS: 

  Batteriet må være oppladet til minst 60 % for å kunne laste inn firmwareoppdateringen. 

  Sjekk om firmwareoppdateringen var vellykket i enhetsmenyen. 

 •  

  15.03.2021

  Versjon 1.16

  Fiksede problemer: 

  Skyvebryteren responderer ikke etter dvalemodus 

  Enheten starter på nytt under opptak eller avspilling etter at batteriet er satt inn 

  Enheten fryser under opptak eller avspilling 

 •  

  Hvordan oppdatere fastvare som Mac-bruker

  1. Last ned bin-filen til datamaskinen din. 

  2. Forsikre deg om at DS-9500-maskinen har mer enn 50 % igjen av batteriladingen. 

  3. Kopier filen «olfirm.bin»" til SYSTEM-mappen på din DS-9500 (DS_9500\SYSTEM). 

  4. Koble fra enheten 

  5. Fastvaren oppdateres automatisk. Vent til oppdateringen er ferdig. 

  Viktig: 

  - Ikke endre filnavnet. 

  - Ikke bruk fastvarfilen på en annen maskinmodell. 

 •  

  *ikke for DS-9000

  Last ned
 •  

  Merknader til tidligere firmware-oppdateringer

 •  

  04.08.2020

  Versjon 1.15

  Fiksede problemer: 

  Opprettholder Wi-Fi-forbindelse under opptak (Kun diktatmodus) 

  Vanlige årsaker til at enheten fryser 

 •  

  26.02.2020

  Versjon 1.14

  Fiksede problemer: 

  Vis antall filer (gjeldende fil / totalt antall filer) 

  Legg til Wi-Fi-overføring mislyktes-ikon i statuslinjen 

  Viser status for aktiv nettverksforbindelse 

  Legg til alternativ for å slette registrert SSID 

  Varsle brukere om at batterinivået må være mer enn 50 % under firmwareoppdatering 

  Lysstyrken på skjermen under skjerminnstilling følger knappebetjeningen 

  Gå i hvilemodus under Dim-innstilling 

  Endre operasjon i henhold til glidebryterens posisjon etter oppvåkning fra strømsparemodus 

  Viser IP-adresse og MAC-adresse for kablet LAN-nettverk 

  Registrerte tilgangspunkt vil ikke vises dersom Wi-Fi-signal ikke er tilgjengelig 

  Display under Wi-Fi-tilkobling 

  Meldingen på skjermen under søk etter nettverksforbindelse er oppdatert 

  Støtter iPhones smarte tegnsetting for Wi-Fi Hotspots 

 •  

  07.01.2020

  Versjon 1.13

  Fiksede problemer: 

  Forbedret hastighet for Rev/Que 

  Forbedret opphentingshastighet fra Sleep, Dim 

  Forbedret opphentingshastighet fra ladeskjermen 

  Viser filstatus ved nedlasting via USB for Arbeidsgruppemiljø ved bruk av WCS** 

  Reduserte overføringssteg for WiFi – Ettklikks Wifi-overføring" 

  Viser ikon når tilkoblet med kablet LAN 

  Viser status for filer som venter på overføring 

  Endret posisjon for markør i listevisningen for Wifi-overføring 

  Changed the file position when returned from list view 

  Forbedret oppstartstid uten SD-kort 

  Støtter gjensending via e-post 

  Automatisk filsletting vil raskt bli vist 

   

  **Krever ODMS R7.3

 • Versjon 1.12

  Forbedret ladefunksjonalitet: 

  Kan lades via USB selv når enheten er låst med PIN-kode. 

  Støtter oppladning fra Lavt batteri vis USB AC.  

  Vi har slettet bekreftelsesskjermbildet «Lade batteri?» ved lading via USB AC. 

  Bedre stabilitet når du lader fra en PC. 

  Fiksede problemer: 

  Koble til WIFI-enterprise 

  Vanlige årsaker til at enheten fryser 

  REW fungerer ikke ved slutten av en fil 

  Oppdateringsprogrammet for macOS 10.15 vil støttes i neste versjon.

 • Versjon 1.11

  Fiksede problemer:

  Enheten starter ikke riktig. 

  Utladet batteri kan ikke lades. 

  Enheten er koblet til en PC, og brukeren mottar kontinuerlig meldinger om firmwareoppdatering. 

 • Versjon 1.01

  Fiksede problemer: 

  Utlisiktet feilmelding "Ønsker du å skanne og fikse?" I Windows 10 og 8.1 når opptakeren kobles til for første gang 

  Vilkårlig ustabil drift ved tilkobling til PC like etter at SD-kort er satt inn 

 • Firmware for DS-9000

  Produktmerknader

 •  

  08.05.2020

  Versjon 1.07

  Fiksede problemer: 

  Avspilling starter ikke på samme punkt som den tidligere ble stoppet 

  Ikke alle Arbeidstyper vises dersom ni eller flere Arbeidstyper og to eller flere Forfattere er registrert på enheten 

 •  

  Last ned
 •  

  Merknader til tidligere firmware-oppdateringer

 •  

  17.12.2019

  Versjon 1.06

  Fiksede problemer: 

  I noen tilfeller opprettet opptakeren en ny fil ved rask bryterbevegelse 

  I noen sjeldne tilfeller blir opptaktstiden vist feil 

  Inkluderer feilrettinger fra versjon 1.05 og alle tidligere versjoner 

 •  

  20.11.2019

  Versjon 1.05

  Fiksede problemer: 

  Forbedre hastigheten for Rev/Que 

  Vis antall filer (gjeldende fil / totalt antall filer) 

  Endre drift i henhold til glidebryterens stilling når du har hvilt ut fra søvn 

  Forbedre oppstartstiden (med og uten SD-kort) 

  Gjenopprett fra Sleep med bevegelsessensor under Dim-innstilling 

  Gi brukerne beskjed om at batterinivået må være mer enn 50 % under firmwareoppdatering 

 •  

  19.09.2019

  Versjon 1.04

  Forbedret ladefunksjonalitet: 

  Kan lades via USB selv når enheten er låst med PIN-kode. 

  Støtter oppladning fra Lavt batteri vis USB AC.  

  Vi har slettet bekreftelsesskjermbildet «Lade batteri?» ved lading via USB AC. 

  Fiksede problemer: 

  SD-kort er kanskje ikke synlig som en driver ved tilkobling til en Mac. 

  Høyttaler og mikrofon fungerer kanskje ikke med tilkobling til Windows 10. 

  REW fungerer ikke ved slutten av en fil 

  Spol tilbake for å stoppe overstyrer ikke lengre stopposisjonen.  

  Følgende forbedringer er gjort: 

  Filrekkefølgen har blitt endret for å alltid være i samme rekkefølge som jobbnumrene. 

  Støtter Legg til opptak i MP3-format. Det støttes ikke med innsetting og overskriving av innspilling. 

  Støtter et hopp til begynnelsen eller slutten av filen når du dobbeltklikker på REW eller FF. 

  Støy fra skyvebryteren blir minimert når du legger til opptak 

 •  

  24.06.2019

  Versjon 1.03

  Korrigert problem: 

  Det kan oppstå «støy» under avspilling. 

 •  

  02.04.2019

  Versjon 1.02

  Korrigert problem: 

  Filer vil kanskje ikke spilles av på riktig måte med enheten eller i ODMS dersom de ble spilt inn i VCVA-modus. 

 • 04.04.2018

  ODMS R7-nedlasting

  Olympus Dictation Management System

 •  

  ODMS R7-nettinstallasjonsprogram

  Diktat og transkripsjonsmodul 

  For FRITTSTÅENDE installasjon 

  Standard enkeltlisens kreves 

  Internett-tilkobling mens du installerer programvaren som kreves 

 •  

  ODMS R7-installasjonsfiler

  Diktat og transkripsjonsmodul 

  For brukere som har kjøpt en volumlisens for frittstående installasjon 

  Internett-tilkobling for nedlasting kreves 

 •  

  ODMS R7 + SCP (Program for systemkonfigurasjon)

  For ARBEIDSGRUPPE-installasjon 

  Volumlisens kreves 

  Lisens for SCP kreves 

  Inkluderer: 

  ODMS R7 Diktat- og transkripsjonsmodul 

  Program for systemkonfigurasjon (SCP) og verktøy 

  Drivere for Ctitrix og terminaltjenester 

 • DSS spiller for MAC

  Enkel diktatstyring og lydtranskripsjonsprogramvare for Mac OS. 

  Merk: WiFi-funksjonaliteten til DS-9500 støttes ikke.

 •  
 •  
 • Sammenligning

  DS-9000 - DS-9500

  Last ned
 • Spesifikasjoner

 • Instruksjonsmanual

  Last ned
 • 04.04.2018

  Brosjyre

  DS-9500

  Last ned
 • 30.09.2019

  Flyer

  DS-9000

  Last ned
 • Samsvarserklæring

  DS-9500

  Last ned
 •  

  DS-9000 

  Last ned