Mobilversjon Skjul

Du bruker nettstedet med Internet Explorer 6. Denne nettleseren er nå utdatert.
For sikrere, mer pålitelig surfing det anbefales at du oppgraderer nettleseren til en av disse nettleserne:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

ODMS R7

Programvare for arbeidsflyt for diktat

ODMS R7

Programvare for enkel taledokumentasjon

ODMS R7

Gjør virksomheten din mer effektiv

ODMS R7

Støtte for talegjenkjenning på flere språk

SCP for ODMS R7

Sentral administrasjon via en nettleser

Klassisk transkripsjon

Etter å ha fullført diktatet, sender du det direkte til en transkripsjonist. Når det er transkribert, returneres det til deg som en tekstfil.

Automatisk transkripsjon

I kombinasjon med ODMS og Dragons programvare for talegjenkjenning*, er det ikke lengre nødvendig med manuell transkripsjon. Dragon-programvaren vil automatisk transkribere dikteringen.

*Dragon™ må kjøpes og installeres separat

Avansert stemmetranskripsjon

Når du sender filen til en transkripsjonist som bruker ODMS i forbindelse med Dragons* programvare for talegjenkjenning, blir diktatet automatisk transkribert. Maskinskriveren trenger bare å korrekturlese og sende tilbake. Alle rettelser øver opp brukerens talegjenkjennelsesprofil.

*Dragon™ må kjøpes og installeres separat

Tekst-til-tekst-arbeidsflyt på en enkel og samarbeidende måte

Del raskt og enkelt diktatfiler via e-post, en delt mappe eller FTP. Automatisk (for eksempel forfatter-ID) og manuell merking (for eksempel prioritetsnivå, arbeidstype) av diktater gjør arbeidsflyten for transkriberingen rask og sikker.

Hold øye med arbeidsflyten din med statusoppdateringer.

Kombinert med DS-9500, kan du overvåke fremdriften av hver diktering når som helst, selv på stemmeopptakeren på mobilen. Dette frigjør tankene dine til andre ting.*

I listevisningen av ODMS kan du også prioritere viktige diktater og gjøre arbeidsflyten transparent og effektiv.

*Gjelder ikke DS-9000 (tilgjengelig sommeren 2018)

Støtte for talegjenkjenning på flere språk

Opprett dedikerte forfatterprofiler for hver språkpakke / Dragon-brukerprofil. Dette gjør det mulig å få diktater på forskjellige språk automatisk transkribert.*

*Ønsket språkpakke med Dragon må kjøpes og installeres separat.

Sentral administrasjon via en nettleser

Maskinvare og programvare kan enkelt administreres i en nettleser. Det er enkelt å administrere individuell brukerkonfigurasjon.

Administrasjonspakke for sentral administrasjon må kjøpes separat i tillegg til ODMS-dikterings- og transkripsjonsmodul.

Hvor du kan kjøpe

Enkel og sikker administrasjon med ODMS-programvaren

ODMS R7-programvaren lar deg enkelt dele filene dine med mottakere. Prioriter svært viktige filer. Finn ut hvordan ODMS R7 forbedrer din trådløse arbeidsflyt for diktat.

Last ned >
Dette vil kanskje også interessere?

ODMS R7

ROLLE
Forfatter Skriver
TILGJENGELIGE LISENSER

(Per kjørende enhet, # av installasjoner ubegrenset)

Dikteringsmodul

Transkripsjonsmodul

Enkellisensnøkkel
Volumlisensnøkkel
MOTTAR / IMPORTERER
DIKTATER
Trådløst fra DS-9500
-
Via USB-tilkobling
Automatisk import fra e-post
-

(kun dokumenter)

Arbeidsflyt for diktat via delte nettverksmapper
SENDING AV DIKTATER
E-post
FTP
Dokumentmaler
DSS Pro-filkryptering

(256 bit AES-kryptering)

Opptak og avspilling

Avspilling

TRANSKRIBERING MED
STEMMEGJENKJENNING

(Programvaren Dragon NaturallySpeaking fra Nuance må kjøpes separat og installeres på samme PC.)

Stemmegjenkjenning i sanntid
-
Automatisk bakgrunns-stemmegjenkjenning
Autotilpasning av profiler for stemmegjenkjenning
Støtte for flere språk

(Ved å tilordne flere brukerprofiler for stemmegjenkjning til forfattere)

Tilordne maler til brukere og arbeidstyper
(Stemmefelt)

for å automatisk legge til metainformasjon i dokumenter

[Stemmefelt]-assistent for å lage maler
OPPTAK
Direkte opptak
-
VCVA
-
Opptakskontroll med fotbryter
-
Sett inn indeksmerker og talekommandoer
-
MANUELL
TRANSKRIBERING OG
AVSPILLING
Avspillerkontroll med fotbryter
-
Tilpasningsbart transkriberingsfelt (størrelse, knapper)
-
Variabel avspillingshastighet
Kanalvalg
-

Mono/Stereo/Venstre/Høyre

Slå sammen eller splitt dikdatfil(er)
Oppsettsveiviser for ODMS og profesjonelle diktatenheter
Tilpasningsbart grensesnitt

(for å støtte både begynnere og avanserte brukere)

TYPER AV INSTALLASJON
Frittstående
Arbeidsgruppe

Nødvendig for en sentral administrasjon av ODMS. Krever en volumlisensnøkkel

ADMINISTRASJONS-
PAKKE FOR SENTRAL-
ADMINISTRASJON
SCP
Nødvendige lisenser

1 lisens per server for SCP

Volumlisens er nødvendig for ODMS DM og TM e

SCP Systemkonfigurasjonsprogram for sentraladministrasjon

(Nettleserbasert)

Sentral enhetskonfigurasjon
Administrasjon av brukere og grupper
AD-import

(uten brukerarv/tillatelser)

Oppsett av arbeidsflyter for dikdat
Sentral lisenshåndtering
Låsefunksjoner for brukere
MST-filgenerator for stille installasjon
Utskrift av enhetsliste
System- og filsikkerhetskopiering
Overvåkningskonsoll
Filnedlaster for klienter
Støtte for Citrix- og Terminalservere
Støtte for tynnklienter

Kontakt oss for å kontrollere kompatibiliteten med din tynnklientmodell

SPESIELLE FUNKSJONER
FOR DS-9500
Trådløs kommunikasjonstjeneste
Wi-Fi/SSID-nettverksadministrasjon
Trødløs enhetskonfigurasjon
Diktatstatus på enhet

Fullstendige tekniske spesifikasjoner vil vises under spesifikasjoner på produktets nettside.

LAST NED PDF