Det virker som du surfer ved hjelp av Internet Explorer 6. Denne nettleseren er utdatert.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Brukervilkår

BRUKSVILKÅR

Copyright © 2012 Olympus Europa Holding GmbH.

Alle rettigheter forbeholdt. Samtlige opplysninger på denne websiden er underlagt opphavsretten og/eller retten om vernemerker.

Olympus Europa Holding GmbH er et selskap med begrenset ansvar i henhold til den tyske retten som holder til i Hamburg, Tyskland. Olympus Europa Holding GmbH er registrert under HRB 10554 og driver med forretninger med optiske apparater, forretningsanlegg og sammenhengende produkter. Registreringsnummeret for mva er: DE118673662. Daglig leder Stefan Kaufmann

Bruksvilkår

Siden er tiltenkt innbyggere i Den europeiske union, Russland, Midtøsten og Afrika. Godkjente produktindikasjoner, -registreringer og -presentasjoner kan variere mellom forskjellige land. For alle andre land, besøk seksapets globale nettsted på www.olympus-global.com eller selskapets nettside for ditt land for mer informasjon om produkttilgjengelighet der du bor, og for å motta de mest oppdaterte registreringsdetaljene og godkjente produktmerker.

Gjeldende lover

Websiden inneholder opplysninger om produkter som kan, men trenger ikke være tilgjengelige i forskjellige land, og dersom det trengs, kan de være eiere av samtykke eller tillatelse til salg fra regjerings reguleringsinstitusjon for ulike tegn og begrensninger i forskjellige land. Hvert land har sine spesifikke lover, regulering og legepraksis som regulerer formidling av medisinske og andre opplysninger om helseprodukter på internett. Ingenting på denne siden kan tolkes som kreving av eller reklame på et hvilket som helst produkt eller som avbildning av et produkt som ikke er godkjent i henhold til lover og regulering i landet hvor leseren holder til.

Oppdatering av bruksvilkår

Olympus Europa Holding GmbH gir opplysninger på denne siden som offentlig tjeneste til sine kunder og forbeholder seg retten til å endre opplysningen uten varsel. Olympus Europa Holding GmbH er ikke ansvarlig for at opplysningene her er nøyaktige, fullstendige og/eller pålitelige. Ved å se på denne siden aksepterer du bruksvilkårene som nevnes nedenfor.

Ansvarsfrasigelse

Denne websiden gis „som den er“ og kan bli utvidet, oppdatert og få tilføyd tilføyinger. Selv om Olympus gjør alt for å gi publikumet nøyaktige og aktuelle opplysninger, har selskapet hverken innvendinger eller garanterer for at siden inneholder nøyaktige og aktuelle opplysninger, og har ikke ansvar for feil, forsømmelser eller eventuell foreldelse av opplysningene. Olympus er spesielt ikke ansvarlig for opplysningene på hvilken som helst side som denne websiden henviser til. Olympus har ikke ansvar for skader eller virus som kan skade ditt datautstyr eller annen eiendom som følge av tilgang, bruk eller nedlasting av innholdet på denne websiden.

Vernemerker og registrerte vernemerker

Navnene på samtlige produkter og tjenester som oppgis på denne websiden, er vernemerker eller registrerte vernemerker til de aktuelle eierne. Denne websiden og samtlige data, tekster, bilder, videofiler så vel som audiofiler på websiden er bare beregnet på personlig og ukommersiell bruk. Siden vi gjør dem tilgjengelig på denne websiden, gir vi ikke noen lisens til å bruke den patenterte logoen, servicemerker eller vernemerker. Samtlige opplysninger som gis her, kan kopieres, lagres og skrives ut til personlig bruk uten begrensning, men selskapet Olympus Europa Holding GmbH forbeholder seg opphavsretten på alle mediene inkl. tekst, grafikk og bilder. Det er ikke tillatt å distribuere, bytte, endre, selge eller sende opplysninger fra denne websiden. Dersom det ikke nevnes noe annet, er alt stoffet på denne websiden beskyttet med opphavsretten og kan ikke brukes til kommersielle eller offentlige formål uten skriftlig samtykke som må gis av selskapet Olympus Europa Holding GmbH på forhånd. Det er heller ikke tillatt å henvise eller «avspeile» en hvilken som helst del av denne websiden uten skriftlig samtykke som må gis av selskapet Olympus Europa Holding GmbH på forhånd.

Personvern

Olympus Europa GmbH tar hensyn til samtlige personlige opplysninger som denne sidens besøkende gir oss til rådighet. Detaljer finnes i vår Erklæring om personvern.