Personvernnotat

Ditt personvern og sikring av dine personopplysninger har høy prioritet hos oss. Vi har derfor utarbeidet dette personvernnotatet for å sikre åpenhet og innsyn for deg i henhold til EUs Personvernforordning (EU 2016/679) - GDPR:

 • Hvem behandler opplysningene dine
 • Hvorfor er behandlingen av dine opplysninger viktig for oss
 • Hvilke typer opplysninger behandler vi
 • Når behandler vi opplysningene dine og
 • Dine rettigheter i forbindelse med behandlingen av opplysningene dine

Vi oppfordrer deg til å lede dette personvernnotatet grundig. For mer informasjon om bruk av informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider, se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

1. Kontaktopplysninger

Hvis du ønsker å få vite kontaktopplysningene til datakontrolleren for dette nettstedet, se vårt avtrykk.

Hvis du ønsker å kontakte den ansvarlige for beskyttelse av gruppedata, send en e-post til dataprotection@olympus-europa.com

2. Generell informasjon om behandlingen av dine opplysninger

Personopplysninger blir bare hentet inn og behandlet av oss dersom dette er nødvendig for å kunne levere en funksjonell eller brukervennlig nettside samt tilby deg vårt innhold og våre tjenester.

Vi behandler bare dine opplysninger i den grad dette er tillatt i nasjonale og europeiske lover og bestemmelser. Den lovmessige bakgrunnen for behandlingen redegjøres for i hvert enkelt tilfelle nedenfor. Vi redegjør også for hvorfor vi behandler dine opplysninger og i hvilke situasjoner/i forbindelse med hvilke tjenester.

Dine opplysninger vil bli oppbevart helt til hensikten med oppbevaringen ikke lenger er tilstede. I enkelte tilfeller foreskriver europeiske eller nasjonale lover og bestemmelser, eller andre bestemmelser eller kontrakter vi er bundet av, en lengere eller kortere oppbevaringstid. Opplysningene vil i så bli slettet etter denne perioden. Mer informasjon finner du for hvert enkelt tilfelle nedenfor.

3. Behandling av dine opplysninger

3.1 Besøk på nettsidene våre og opprettelse av loggfiler

Hver gang du besøker nettsiden vår, henter systemet vårt automatisk inn opplysninger og informasjon fra ditt datasystem. Vi henter i den forbindelse inn opplysninger som:

 • IP-adresse
 • Nettlesertype/-versjon
 • Enhetstype
 • Operativsystem
 • Dato og klokkeslett for besøket
 • Land
 • Språk

Disse opplysningene oppbevares i loggfiler i vårt system.

De ovennevnte opplysningene oppbevares ikke sammen med andre personopplysninger. For å kunne levere nettsiden til din datamaskin, er det nødvendig at din PI-adresse oppbevares midlertidig i vårt system. IP-adressen din må oppbevares like lenge som du besøker nettsiden, hver gang du besøker den. Oppbevaringen i loggfiler støtter dermed funksjonaliteten på nettsiden. Vi bruker i tillegg disse opplysningene for å optimalisere og forbedre sikkerheten i våre informasjonsteknologisystemer. Opplysningene vil ikke bli brukt til markedsføringsformål i denne forbindelse. Den lovmessige bakgrunnen for den midlertidige oppbevaringen av opplysninger og loggfiler er å finne i artikkel 6 para. 1 bokstav f GDPR .

Opplysningene oppbevares så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med innhentingen. Opplysningene som kreves for nettsidens funksjonalitet vil bli sletter etter at hver enkelt økt avsluttes. Alle andre opplysninger vil kun bli oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for.

Innhenting av opplysninger til nettsiden og oppbevaring av data i loggfiler er nødvendig for å kunne betjene nettsiden.

3.2 Registrering

På våre nettsider tilbyr vi deg muligheten til å registrere deg for forskjellige tjenester. For mer informasjon om de spesifikke registreringsplattformene, se nedtrekksmenyen nedenfor.

Registrering for å opprette en profil (påmelding)

For å opprette en personlig profil på våre nettsider, må du oppgi visse opplysninger i et skjema. Opplysningene du legger inn overføres til og oppbevares av oss og vil bli overført til andre enheter i Olympus i Europa. Følgende opplysninger hentes inn under registreringsprosessen:

 • Titulering
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Tax number for Italy
 • Gateadresse
 • Postnummer
 • Sted
 • Land
 • Telefon
 • E-post
 • Passord
 • Avtale om/godkjennelse av bruksvilkår (MyOlympus)

I kontoinnstillinger og på enkelte nettsider kan du også oppgi andre valgfrie profilopplysninger som f.eks.:

 • Stilling
 • Firma
 • MVA
 • Alternativ adresse
 • Region
 • Faksnummer
 • Fødselsdato
 • Firma
 • Bilde
 • Produktregistrering (apparatets kjøpsdato og serienummer)
 • Abonnement på nyhetsbrev

Når det gjelder registrering som kreves for å utføre en kontrakt hvor du er en part, tjener artikkel 6 para. 1 b) GDPR som lovhjemmel. Vi bruker dine opplysninger for å behandle dine produktregistreringer og koble dem til din konto, såfremt du velger å dele denne informasjonen med oss. Vær oppmerksom på at du med en vellykket registrering kan logge deg inn på andre plattformer som MyOlympus-forumet, nettbutikken vår og Test & Wow-plattformen, og kan derfor bli bedt om å oppgi ytterligere opplysninger når du logger deg inn første gang.

Opplysningene dine vil bli slettet med en gang det ikke lenger er behov for dem til det formålet de ble hentet inn for. Dette gjelder for opplysninger i forbindelse med kontrakter hvis disse ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre kontrakten. Vi kan være kontraktsmessig eller lovmessig forpliktet til å oppbevare opplysninger selv etter at en kontrakt er avsluttet (f.eks. av skattemessige hensyn).

Du kan når som helst avbryte registreringen. Du kan når som helst endre dine lagrede opplysninger ved å endre innstillingene på profilsiden. Dersom opplysningene er nødvendige for å oppfylle en kontrakt eller for å iverksette tiltak før en kontraktsinngåelse, kan en tidlig sletting kun skje dersom de kontrakts- eller lovmessige forpliktelsene åpner for dette.

Registrering for å opprette en profil (påmelding)/for MyOlympus-tjenester

For å opprette en personlig profil på våre nettsider, må du oppgi visse opplysninger i et skjema. Opplysningene du legger inn overføres til og oppbevares av oss og vil bli overført til andre enheter i Olympus i Europa. Følgende opplysninger hentes inn under registreringsprosessen:

 • Titulering
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Kallenavn
 • E-post
 • Land
 • Passord
 • “Im not a robot”–sjekk
 • Avtale om/godkjennelse av bruksvilkår (MyOlympus)

I kontoinnstillinger og på enkelte nettsider kan du også oppgi andre valgfrie profilopplysninger som f.eks.:

 • Gateadresse
 • Postnummer
 • Sted
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Bilde
 • Avatar
 • Produktregistrering (apparatets kjøpsdato og serienummer)
 • Du kan klikke på tilleggsopplysninger angående interesser og preferanser innen produkter og tjenester
 • Innhold til en offentlig profil/kort inkl. tekst og bilder
 • Abonnement på nyhetsbrev

Når det gjelder registrering som kreves for å utføre en kontrakt hvor du er en part, tjener artikkel 6 para. 1 b) GDPR som lovhjemmel. Vi bruker dine opplysninger for å behandle dine produktregistreringer og koble dem til din konto, såfremt du velger å dele denne informasjonen med oss. For mer informasjon, se gjennom "Bruksvilkår" for MyOlympus.

Vær oppmerksom på at du med en vellykket registrering kan logge deg inn på andre plattformer som MyOlympus-forumet, nettbutikken vår og Test & Wow-plattformen, og kan derfor bli bedt om å oppgi ytterligere opplysninger når du logger deg inn første gang.

Opplysningene dine vil bli slettet med en gang det ikke lenger er behov for dem til det formålet de ble hentet inn for. Dette gjelder for opplysninger i forbindelse med kontrakter hvis disse ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre kontrakten. Vi kan være kontraktsmessig eller lovmessig forpliktet til å oppbevare opplysninger selv etter at en kontrakt er avsluttet (f.eks. av skattemessige hensyn).

Du kan når som helst avbryte registreringen. Du kan når som helst endre dine lagrede opplysninger ved å endre innstillingene på profilsiden. Du kan også når som helst trekke tilbake samtykket du gir i en registreringsprosess. Dersom opplysningene er nødvendige for å oppfylle en kontrakt eller for å iverksette tiltak før en kontraktsinngåelse, kan en tidlig sletting kun skje dersom de kontrakts- eller lovmessige forpliktelsene åpner for dette.

Registrering for å delta på et arrangement/en MyOlympus-tjeneste

For å delta på et arrangement som averteres gjennom MyOlympus-forumet må du fylle ut et skjema. Opplysningene du legger inn overføres til og oppbevares av oss og vil bli overført til andre enheter i Olympus i Europa. Følgende opplysninger hentes inn under registreringsprosessen:

 • Titulering (kjønn) - obligatorisk
 • Fornavn - obligatorisk
 • Etternavn - obligatorisk
 • E-post - obligatorisk
 • Telefon - valgfritt
 • Firma - valgfritt
 • Land - valgfritt
 • Sted - valgfritt
 • Gate- valgfritt
 • Husnummer - valgfritt
 • Postnummer - valgfritt

Den lovmessige bakgrunnen for behandling av opplysninger i denne sammenheng er artikkel 6 para. 1 bokstav a GDPR.

Opplysningene dine vil bli slettet med en gang det ikke lenger er behov for dem til det formålet de ble hentet inn for. Dette gjelder for opplysninger i forbindelse med kontrakter hvis disse ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre kontrakten. Vi kan være kontraktsmessig eller lovmessig forpliktet til å oppbevare opplysninger selv etter at en kontrakt er avsluttet (f.eks. av skattemessige hensyn).

Registrering for opplæring

For å registrere deg til en medisinsk opplæring som tilbys på vår nettside, må du fylle ut et skjema eller, hvis du allerede har fylt ut dette tidligere, logge deg inn på opplæringsprofilen i "MyOlympus". Opplysningene som legges inn overføres til og oppbevares av oss, og det opprettes en opplæringsprofil for deg på "MyOlympus". Opplysningene vil bli behandlet av en tjenesteleverandør vi har kontrakt med (se kapittel 5 nedenfor for mer informasjon). Følgende opplysninger hentes inn under registreringsprosessen:

 • Titulering
 • Navn
 • Innlogging
 • Passord
 • Språk
 • Stilling/funksjon
 • Avdeling
 • Sykehus/praksis/firma
 • Adresse
 • Postnummer
 • Sted
 • Land
 • I tillegg kan du legge til ytterligere valgfrie opplysninger som f.eks. akademisk tittel
 • Fagfelt
 • Stilling
 • Telefonnummer

Vi har engasjert Haufe-Umantis AG til håndtering av registreringsprosessen.

Vi bruker dine opplysninger til å:

 • Behandle din forespørsel om opplæring og kontakte deg angående organisatoriske spørsmål

Før registreringen kan fullføres ber vi deg samtykke i at opplysningene dine behandles av Olympus med lenke til disse retningslinjene for personvern (ved å legge inn en hyperkobling). Hvis du gir ditt samtykke til dette, er den lovmessige bakgrunnen for behandling av opplysningen artikkel 6 para. 1 a) GDPR. Dessuten kreves registreringen for å utføre en kontrakt hvor du er en part, og da tjener artikkel 6 para. 1 b) GDPR som ytterligere lovmessig bakgrunn fordi vi bruker dine opplysninger for å melde deg på den respektive opplæringen.

Opplysningene dine vil bli slettet med en gang det ikke lenger er behov for dem til det formålet de ble hentet inn for. Dette gjelder for opplysninger i forbindelse med kontrakter hvis disse ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre kontrakten. Vi kan være kontraktsmessig eller lovmessig forpliktet til å oppbevare opplysninger selv etter at en kontrakt er avsluttet (f.eks. av skattemessige hensyn).

3.3 Sende inn en søknad

For å kunne sende inn en søknad til oss via vår nettside må du fylle ut et skjema (registrering ikke nødvendig) og klikke på send inn. Opplysningene du har lagt inn overføres til og oppbevares av oss. Opplysningene vil bli behandlet av en tjenesteleverandør vi har kontrakt med (se kapittel 5 nedenfor for mer informasjon).

Følgende opplysninger hentes inn under registreringsprosessen:

 • Titulering
 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse eller innlogging
 • Passord
 • Brukerspråk
 • Søknadsbrev og CV
 • "Hvor hørte du om oss"
 • Bruk av opplysningene – Mulighet til å markere "Jeg samtykker i at mine opplysninger kan oppbevares dersom søknaden min ikke fører frem, og for å bli varslet om eventuelle fremtidige ledige stillinger" og "Jeg ønsker at mine opplysninger blir slettet når den aktuelle søknadsprosessen er fullført".

Før søknaden kan ferdigbehandles, ber vi deg samtykke i at opplysningene dine behandles av oss og henviser deg til disse retningslinjene for personvern (ved å legge inn en hyperkobling). Hvis du gir ditt samtykke til dette, er den lovmessige bakgrunnen for behandling av opplysningen artikkel 6 para. 1 a) GDPR. Dessuten kreves det at opplysningene dine behandles i forbindelse med forpliktelser før kontrakt inngås, og da tjener artikkel 6 para. 1 b) GDPR også som lovhjemmel.

Vi har engasjert Haufe-Umantis AG til håndtering av registreringsprosessen.

Opplysningene dine vil bli slettet med en gang det ikke lenger er behov for dem til det formålet de ble hentet inn for. Dette gjelder for opplysninger i forbindelse med kontrakter hvis disse ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre kontrakten. Vi kan være kontraktsmessig eller lovmessig forpliktet til å oppbevare opplysninger selv etter at en kontrakt er avsluttet (f.eks. av skattemessige hensyn). Hvilke oppbevaringsperioder som er gjeldende her må avgjøres individuelt for de respektive kontraktene og partene det gjelder.

Du kan når som helst avbryte registreringen. Du kan når som helst endre dine lagrede opplysninger. Du kan også når som helst trekke tilbake samtykket du gir i en registreringsprosess. Dersom opplysningene er nødvendige for å oppfylle en kontrakt eller for å iverksette tiltak før en kontraktsinngåelse, kan en tidlig sletting kun skje dersom de kontrakts- eller lovmessige forpliktelsene åpner for dette.

3.4 Markedsføring i e-post

Med ditt samtykke kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt på våre nettsider for å holde deg oppdatert om aktuelle og interessante tilbud.

Som regel benytter vi oss av en dobbelt tilvalgsprosedyre hvis du ønsker å abonnere på nyhetsbrevet vårt. Det innebærer at etter at du har registrert deg, sender vi deg en e-post på den e-postadressen du har oppgitt, og ber deg bekrefte at du virkelig ønsker å få tilsendt nyhetsbrevet. Hvis du ikke bekrefter registreringen, vil opplysningen bli slettet automatisk. I tillegg oppbevarer vi registrerings- og bekreftelsesdatoen. Hensikten med denne prosedyren er å bekrefte registreringen din samt, om nødvendig, oppklare potensielt misbruk av dine personopplysninger.

Det kreves at du oppretter en MyOlympus-konto for å kunne få tilsendt nyhetsbrevet fra vår avdeling for forbrukerprodukter. Hvis du velger å oppgi ytterligere opplysninger som f.eks. "Mine interesser", så er det valgfritt og vil kun bli brukt i kontakten med deg. Etter at du har gitt ditt samtykke, lagrer vi e-postadressen din for å kunne sende deg nyhetsbrevet. Den lovmessige bakgrunnen for behandling av opplysninger i denne sammenheng er artikkel 6 para. 1 bokstav a GDPR. Dessuten kreves det at opplysningene dine behandles i forbindelse med forpliktelser før kontrakt inngås, og da tjener artikkel 6 para. 1 b) og f) GDPR som ytterligere lovhjemmel fordi det er nødvendig å behandle dine personopplysninger for å kunne sende deg nyhetsbrevet.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke og si opp abonnementet på nyhetsbrevet. Dette kan du gjøre ved å trykke på lenken som følger med i alle e-poster med nyhetsbrev, eller ved å sende en melding til kontaktopplysningene som er oppgitt.

Vær oppmerksom på at vi evaluerer din brukeradferd når vi sender deg nyhetsbrevet. I den forbindelse inneholder e-posten vi sender såkalte web beacons som er usynlige sporingsbilder på en piksel lagret på vår nettside. Til evalueringen kobler vi opplysningene vi behandler og sporingsbildet med din e-postadresse og en individuell ID. Lenker som følger med i nyhetsbrevet har også denne ID-en. På bakgrunn av opplysningene som hentes inn, oppretter vi en brukerprofil for å kunne skreddersy nyhetsbrevet til dine egne interesser.

Vi registrerer om og når du leser nyhetsbrevene, hvilke lenker du klikker på og regner oss frem til dine personlige interesser på bakgrunn av disse opplysningene. Opplysningene blir behandlet av tjenesteleverandører vi har kontrakter med. Vi kobler disse opplysningene med dine aktiviteter på vår nettside.

Denne informasjonen lagres så lenge du fortsetter å abonnere på nyhetsbrevet. Etter oppsigelse av abonnementet oppbevarer vi opplysningene anonymisert og kun til statistiske formål. Vær oppmerksom på at en tilbaketrekking av ditt samtykke ikke vil påvirke lovlig behandling basert på samtykke før tilbaketrekkingen.

3.5 Kontakte oss via kontaktskjema eller e-post

Hvis du kontakter oss via vårt kontaktskjema eller ved å sende oss en e-post, vil personopplysningene som følger med i e-posten eller som du legger inn i kontaktskjemaet, bli oppbevart.

Når det gjelder opplysninger lagt inn i kontaktskjemaet behandler vi følgende opplysninger (maksimalt) – Avdeling for forbrukerprodukter:

Nettside:

 • Forespørselens art*
 • Titulering*
 • Stilling
 • Fornavn*
 • Etternavn*
 • E-postadresse*
 • Firma/organisasjon
 • Stilling
 • Land*
 • Gateadresse
 • Postnummer
 • Sted
 • Telefonnummer
 • Faks
 • Produktmodell
 • Melding
 • “Im not a robot”–sjekk

Ytterligere felt for lyd-kontaktskjema på nettsiden:

 • Vennligst kontakt med per: telefon, e-post, post
 • Bransje*
 • Medarbeidere*
 • Jeg er interessert i*: Løsninger for taledokumentasjon generelt, oppgradering av eksisterende diktafonløsning, transkripsjonsløsninger, fordeler ved digital diktering (sammenlignet med analog diktering), produktspor, annet

Ytterligere felt for plattformen Olympus Test & Wow

 • Språk

I det øyeblikk meldingen din er sendt, lagres i tillegg følgende opplysninger:

 • Skjemaer på nettsidene: Alle opplysninger som legges inn i skjemaet blir send med e-post til anviste kontaktpersoner (avhengig av forespørselens art). Olympus ECSC legger kundeopplysningene inn i Olympus' CRM-system i den tiden som kreves for å kunne støtte forespørselen.
 • Olympus Test & Wow-skjemaer: Alle opplysninger som legge inn i skjemaet blir lagret i kundedatabasen for MyOlympus.

For behandling av disse opplysningene vil be deg om samtykke før vi sender meldingen, og vi henviser til disse vilkårene for personvern ved å sette inn en hyperkobling.

MEDISINSKE kontaktskjemaer

 • Emne/årsak for kontakt
 • For- og etternavn
 • Land
 • E-postadresse
 • Melding

I tillegg kan du legge til ytterligere valgfrie opplysninger som:

 • Titulering
 • Telefon
 • Stilling
 • Organisasjon
 • Faks
 • Gateadresse
 • Postnummer
 • Sted

I det øyeblikk meldingen din er sendt, lagres i tillegg følgende opplysninger:

Alle felt du fyller ut i kontaktskjemaet.

Lovhjemmelen for databehandlingen i dette tilfellet er art. 6 para. 1 lit a GDPR. Behandlingen av andre opplysninger (f.eks. opplysninger om oppkobling) under sendeprosessen gjøres for å hindre misbruk av kontaktskjemaet og garantere sikkerheten i våre informasjonsteknologisystemer. Lovhjemmelen for dette er art. 6 para. 1 bokstav f GDPR . Når det gjelder behandlingen av opplysninger du sender oss i e-post, er dette også hjemlet i artikkel 6 para. 1 bokstav f GDPR, ettersom vi har en lovlig interesse i å behandle disse dataene. Vi behandler personopplysninger fra e-poster og fra kontaktskjemaer utelukkende til behandling av den opprettede kontakten og vil overføre opplysningene til andre enheter i Olympus innen Europa i denne forbindelse. Opplysningene brukes utelukkende til korrespondanse. Dersom kontakten som opprettes er i forbindelse med gjennomføringen av en kontrakt, gir artikkel 6 para. 1 bokstav b GDPR ytterligere lovhjemmel for behandlingen.

Vi sletter opplysningene dine med en gang det ikke lenger er behov for oppfylle formålet de ble hentet inn for. Dette kan skje dersom den respektive korrespondansen med deg avsluttes. Korrespondansen avsluttes når det er åpenbart at spørsmålene/årsakene for å sende meldingen er endelig oppklart. Andre personopplysninger som hentes inn i tillegg under sendeprosessen blir slettet etter en periode på maks. 7 dager.

Du kan når om helst trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger. Hvis du kontakter oss via e-post kan du når som helst motsette deg oppbevaringen av personopplysninger. Gjør du dette, vil vi ikke respondere på meldingen din.

3.6 Egenskaper/funksjoner i nettbutikk ved bestilling av produkter eller tjenester – Avdeling for forbrukerprodukter

Vi henter inn dine personopplysninger til vår nettbutikk når du bestiller produkter fra nettbutikken eller registrere et produkt. Disse opplysningene består av:

 • Titulering*
 • Stilling
 • Navn*
 • Firma
 • MVA
 • E-postadresse*
 • Postadresse
 • Land*
 • Telefonnummer
 • E-postadresse*
 • Passord*
 • Nødvendige opplysninger avhengig av betalingsmetode, f.eks kredittkortopplysninger
 • Andre personopplysninger du gir oss frivillig

Dine personopplysninger brukes av oss og våre tjenesteleverandører (post- og pakketjenester) i den grad det er nødvendig for å inngå, gjennomføre eller avslutte en avtale med deg, eller for å kunne bruke en tjeneste vi tilbyr. Det er spesielt nødvendig for:

 • Nettsideadministrasjon
 • Forbedre vår nettside basert på brukervaner
 • Muliggjøre visse tjenester på vår nettside
 • Behandle dine bestillinger
 • Korrespondanse i forbindelse med dine bestillinger
 • Sende faktura og håndtere betalingsprosessen
 • Svare på dine spørsmål

Denne behandlingen av dine opplysninger er basert på artikkel 6 para. 1 bokstav b GDPR fordi vi må behandle dine opplysninger for å kunne utføre våre kontraktsmessige forpliktelser (levere produktet). Når det gjelder forbedring av vår nettside og bruken av gitte tjenester på nettsiden, er behandlingen av dine opplysninger basert på artikkel 6 para. 1 bokstav f GDPR, ettersom vi har en lovlig interesse i å forbedre våre tjenester for fremtiden. Overføring av dine opplysninger til tjenesteleverandører, som nevnt ovenfor, er også basert på artikkel 6 para. 1 bokstav f GDPR fordi de tilbyr betalingsmetoder som gjør det enklere for deg å betale for produktene.

Vi sletter opplysningene dine med en gang det ikke lenger er behov for oppfylle formålet de ble hentet inn for. Ettersom opplysningene er nødvendige for å gjennomføre kontrakten, oppbevarer vi i prinsippet dine opplysninger til kontrakten er oppfylt. Men vi forbeholder oss retten til å oppbevare opplysningene så lenge det er nødvendig for å kunne behandle eventuelle garantikrav. I tillegg kan vi være kontraktsmessig eller lovmessig forpliktet til å oppbevare opplysninger selv etter at en kontrakt er avsluttet (f.eks. av skattemessige hensyn). Hvilken oppbevaringsperiode som er gjeldende her må avgjøres individuelt for den respektive kontrakten og partene det gjelder.

Du kan når om helst trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger. Dersom opplysningene er nødvendige for å oppfylle en kontrakt eller for å iverksette tiltak før en kontraktsinngåelse, kan en tidlig sletting kun skje dersom de kontrakts- eller lovmessige forpliktelsene åpner for dette.

Vi vil ikke dele dine personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykket, med unntak av andre virksomheter i Olympus Group og assosierte virksomheter som leverandører av betalingsformidling (PayPal og Wirecard Bank AG/RatePay GmbH) samt leverandører av post- og pakketjenester. Disse tjenesteleverandørene kan igjen videresende dine opplysninger til kredittsjekkbyråer. Personopplysninger som er nødvendige for transaksjonen vil bli oppbevart og brukt av oss i den grad det er nødvendig for ordrebehandling og/eller videresendt til tjenesteleverandører som behandler opplysninger på våre vegne. Dersom det bestilles varer til et land utenfor Tyskland, sendes opplysninger til post- og pakketjenester i utlandet i den grad dette er nødvendig for korrekt forsendelse. Når det gjelder tjenestene fra Wirecard Bank AG/RatePay GmbH og PayPal, bør du være oppmerksom på følgende:

3.6.1 Wirecard Bank AG, RatePay GmbH og Klarna Bank AB (publ)

Avhengig av betalingsmetode og tilgjengelighet blir betalingshåndteringen levert av Wirecard Bank AG (“betalingsmetode Wirecard”). Dersom betalingsmetoden Wirecard er tilgjengelig og velges (inkl. kredittkort, p24, ideal, Sofortüberweisung, faktura, delbetaling), kan følgende opplysninger bli overført til RatePay GmbH, Schlüterstrasse 39, D-10629 Berlin, Tyskland, Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige og Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, D-85609 Aschheim, Tyskland og bli behandlet der for de formål som beskrives nedenfor:

 • Tittel, fornavn, etternavn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer
 • Personnummer for Danmark, Finland, Norge og Sverige
 • Kontoopplysninger (betalingsmetoden Wirecard autogiro) Kontoinnehaver, kontornummer, kontokode, bank, IBAN, BIC/Swift
 • Bestillingsopplysninger: Opplysninger om pågående og/eller fremtidige kundebestillinger fra detaljist og andre nettbutikker som samarbeider med Wirecard, RatePay og Klarna, f.eks. informasjon om produktene og betalingsmetodene sluttbrukeren har valgt
 • Opplysninger om kredittverdighet: Opplysninger, spesielt fra kredittbyråer, som gir informasjon om kundens kredittstatus som f.eks. informasjon om betalingsanmerkninger på kunden og andre opplysninger om kredittverdigheten
 • Tekniske opplysninger: Opplysninger om enheter kunden bruker i bestillingsprosessen
 • IP-adresse

Opplysninger om kunden brukes til følgende formål:

 • Sjekking av risiko ved bestillinger gjennom detaljist
 • Overføring av kundeopplysninger til Wirecard, RatePay og Klarna og deling av kundeopplysninger som gjelder forespørsel om, inngåelse eller avslutning av kontrakten mellom sluttbrukeren og Olympus fra Wirecard, RatePay og/eller Klarna til SCHUFA Holding AG, Infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Creditreform Boniversum GmbH, Deltavista GmbH og/eller Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (BWI) i den hensikt å innhente informasjon om kunden fra disse kredittvurderingsbyråene. Denne informasjonen kan bestå av en kredittvurdering basert på matematiske statistikkprosesser som benytter adresseopplysninger i beregningen. Wirecard har rett til å når som helst utpeke en annen tjenesteleverandør til å innhente informasjon om kunden.
 • Beregninger av egne scoreverdier og andre inndelinger (f.eks. risikokategorier) utført av Wirecard og/eller RatePay og/eller Klarna.
 • Gjøre det mulig for Wirecard å treffe en beslutning på dette grunnlaget om de skal levere den Wirecard-betalingsmetoden som kunden ønsker (både for gjeldende og fremtidige bestillinger fra Olympus' butikk) og overføre dette til Olympus.
 • Bruk av adresseopplysninger av Olympus og overføring av disse til Wirecard, RatePay og/eller Klarna for å kunne vurdere risikoen for mislighold av betalinger i hvert enkelt tilfelle.

Sjekking av risiko ved bestillinger gjennom andre nettbutikker:

 • Påta seg oppgaven med kredittvurdering som beskrevet over via Wirecard, RatePay og/eller Klarna for operatører av andre nettbutikker dersom kunden ønsker å legg inn en bestilling med betalingsmetoden Wirecard i en slik nettbutikk.
 • Overføre kundeopplysninger til Wirecard som del av en innkrevingsprosess og Wirecards bruk av kundeopplysningene hvis dette er nødvendig for å håndheve og gjøre et krav gjeldende.

3.6.2 PayPal

For betalinger via PayPal videresender vi betalingsopplysninger for behandling av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"). PayPal forbeholder seg retten til å utføre en kredittsjekk. Resultatet av kredittsjekken når det gjelder den statistiske sannsynligheten for betalingsmislighold brukes av PayPal for å vurdere deres villighet til å tilby betalingsmetoden. Informasjonen om kredittverdigheten kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalt kredittscore). Dersom scoren benyttes i resultatet av kredittsjekken, må den være basert på vitenskapelig holdbare statiske metoder. Opplysninger som adresseinformasjon inngår i beregningen av kredittscoren.

3.7 Bloggefunksjon med kommentarmulighet/en My-Olympus-tjeneste – Avdeling for forbrukerprodukter

På våre nettsider i MyOlympus-forumet drifter vi en såkalt "weblogg" eller "blogg" med kommentarfunksjon. Hvis du ønsker å kommentere på et innlegg, må du skrive inn tekst i "Kommentar"-feltet. Disse opplysningene overføres og lagres deretter av oss når kommentaren sendes. Vi oppbevarer følgende opplysninger dersom du kommenterer på et blogginnlegg:

 • Tid og dato for sending av kommentaren

Teksten som er lagt inn i "Kommentar"-feltet og brukernavn eller pseudonym vises for tredjeparter under blogginnlegget du har kommentert sammen med navnet som er lagt inn og dato og tidspunkt for publisering. Før du sender kommentaren ber vi om ditt samtykke og henviser til disse retningslinjene for personvern. I den grad innhenting og behandling av opplysningene er basert på ditt samtykke, danner artikkel 6 para. 1 bokstav a GDPR den lovmessige hjemmelen. Ettersom behandling av dine opplysninger også er nødvendig for å kunne publisere din kommentar, danner også artikkel 6 para. 1 bokstav f GDPR lovhjemmel. Behandlingen av ytterligere opplysninger under sendeprosessen og lagringen i vårt system vil hindre, eller i det minste begrense, misbruk av kommentarfunksjonen og garantere for sikkerhet i vårt informasjonsteknologisystem. Dessuten kan vi bare slette kommentaren på din oppfordring dersom vi kan identifisere deg. Behandlingen av de ovennevnte opplysningene er derfor også hjemlet i artikkel 6 para. 1 bokstav f GDPR .

Opplysningene dine vil bli slettet med en gang det ikke lenger er behov for dem til det formålet de ble hentet inn for. Opplysninger som er innhentet og behandlet i forbindelse med kommentarfunksjonen er påkrevd så lenge kommentaren publiseres. Det kan være nødvendig å oppbevare og behandle opplysningene selv etter sletting eller fjerning av kommentaren, dersom kontrakts- eller lovmessig forhold krever det.

Du kan når om helst trekke tilbake ditt samtykke før kommentaren publiseres. Vi vi i så fall slette alle opplysninger som er innhentet i forbindelse med den aktuelle kommentaren. Dette gjelder ikke dersom lovpålagte oppbevaringsperioder krever at vi oppbevarer og behandler opplysningene selv etter dette.

3.8 Status-e-post om produktreparasjoner

Som innehaver av våre kamera- og lydprodukter har du mulighet til å benytte deg av nettbasert registrering av reparasjoner og sende produktet ditt til vårt servicesenter. Hvis du oppgir din e-postadresse, vil vi sende deg oppdateringer via e-post angående fremdriften for reparasjonen. Dette representerer en lovlig interesse i tolkningen av artikkel 6 para. 1 bokstav f GDPR . Du kan når som helst stoppe disse e-postene ved å klikke på lenken for å stoppe abonnementet nederst i status-e-postene. Etter at du har stoppet e-postene, vil ikke dine opplysninger lenger bli brukt til dette formålet. I tillegg kan du alltid sjekke statusen ved å ringe vår hotline eller via e-post.

3.9 Tilfredshetsundersøkelser for kunder av medisinske systemer

Vi gjennomfører undersøkelser blant våre kunder fordi vi alltid er interessert i din mening om våre produkter og tjenester. Som kunde i Olympus vil du regelmessig få tilsendt en e-post fra oss hvor vi ber deg om en evaluering av produkter og tjenester du har kjøpt. Denne e-posten sendes deg uavhengig av om du har abonnert på et nyhetsbrev eller ikke. Dette gjør vi med hjemmel i EU-direktivet 2002/58/EG. I denne sammenheng benytter vi den e-postadressen som du har oppgitt i forbindelse med kjøpet til å fremme våre egne produkter som du allerede har kjøpt fra oss, basert på en allerede inngått ordre. Du kan når som helst stoppe denne kundetilfredshets-e-posten uten at det påløper noen form for kostnad annet enn overføringskostnaden basert på faste rater. Etter at du har stoppet e-postene, vil ikke dine opplysninger lenger bli brukt til dette formålet.

4. Sletting av MyOlympus- eller Olympus nettbutikk-konto – Avdeling for forbrukerprodukter

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke for registrerte tjenester med fremoverrettet virkning ved å logge deg inn på din konto og velge "Slett konto". Vær oppmerksom på at med denne fremgangsmåten vil all informasjon og alle fordeler knyttet til kontoen din også bli slettet som f.eks. produktregistreringer du har lagt inn. For mer informasjon, se gjennom "Bruksvilkår" for MyOlympus.

5. Overføring av personopplysninger til andre land

Som beskrevet i kapittel 3 over setter vi ut visse oppgaver til andre virksomheter. Disse virksomhetene kan befinne seg i andre land utenfor EU/EØS. I disse tilfellene vil dine opplysninger bli behandlet i disse landene, og derfor viser vi deg i følgende tabell hvilke tjenester som disse virksomheten utfører, hvor de holder til og hvilke lovhjemler som gir oss tillatelse til å benytte disse virksomhetene i behandlingen av dine opplysninger:

Behandling Virksomhet Land Lovhjemmel
Registrering til opplæring (Olympus Europa SE & Co. KG, MSD) Haufe-Umantis AG Sveits Vurdering av tilstrekkelig sikring, Art. 45 (Sveits: se EU-kommisjonens beslutning 2000/518/EC)
Sende inn en søknad Haufe-Umantis AG Sveits Vurdering av tilstrekkelig sikring, Art. 45 (Sveits: se EU-kommisjonens beslutning 2000/518/EC)

6. Dine rettigheter

Vi ønsker å informere deg om dine rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål om dine rettigheter eller ønsker å benytte deg av en eller flere av dine rettigheter overfor oss, send en e-post til dataprivacy@olympus-europa.com.

6.1 Rett til å trekke tilbake ditt samtykke (artikkel 7 para. 3 GDPR)

Dersom vår behandling av dine opplysninger er basert på ditt uttrykkelige samtykke, har du rett til å når som helst trekke tilbake dette samtykket. Tilbaketrekkingen av samtykket vil ikke ha noen innvirkning på lovligheten ved behandlingen som allerede er utført på bakgrunn av samtykket frem til det trekkes tilbake. Du vil bli informert om denne rettigheten før du gir ditt samtykke.

6.2 Rett til innsyn (artikkel 15 GDPR)

I henhold til artikkel 15 GDPR har du rett til å be om bekreftelse fra oss på om vi behandler personopplysninger om deg. Hvis vi gjør det, har du rett til innsyn i disse personopplysningene og i følgende informasjon: formålene vi samler inn personopplysningene dine for; kategoriene av personopplysninger om deg som vi besitter; mottakerne eller kategorier av mottakere som vi har delt eller kommer til å dele personopplysningene dine med; om mulig den forutsatte perioden personopplysningene blir lagret i, eller, om ikke mulig, kriteriene som brukes for å bestemme denne perioden; hvis kilden eller personopplysningene vi har om deg ikke er deg direkte, annen relevant informasjon om hvordan vi har kommet i besittelse av personopplysningene dine; hvorvidt vi bruker personopplysningene dine som del av en automatisert beslutningsprosess og, hvis dette er tilfellet, andre detaljer om betydningen av dette. Når personopplysninger overføres til land utenfor EU/EØS eller til en internasjonal organisasjon, har du rett til innsyn i de sikkerhetstiltakene som gjøres for å sikre at mottakeren også følger bestemmelsene i GDPR.

6.3 Rett til å gjøre rettelser (artikkel 16 GDPR)

Du kan be oss om å rette opp feil opplysninger med umiddelbar virkning. Med utgangspunkt i formålet med behandlingen har du også ett til å forlange at ufullstendige personopplysninger rettes opp - også i form av et tilleggssamtykke.

6.4 Rett til å få slettet eller "retten til å bli glemt" (artikkel 17 GDPR)

Du har rett til å forlange at dine opplysninger slettes med umiddelbar virkning med bakgrunn i en av følgende årsaker:

 • - opplysningene er ikke lenger nødvendige for formålene de ble samlet inn eller behandlet for,
 • - du trekker tilbake ditt samtykke som behandlingen er basert på og det ikke er noen lovlig hjemmel for behandlingen,
 • - du kommer med innsigelser mot behandlingen i henhold til artikkel 21 para. 1 GDPR av grunner som skyldes din spesifikke situasjon og dette ikke overstyres av lovlig hjemmel for behandlingen,
 • - du motsetter deg behandling til markedsføringsformål i henhold til artikkel 21 para. 2 GDPR,
 • - opplysningene er behandlet i strid med loven,
 • - slettingen av opplysninger er nødvendig for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse under europeisk eller nasjonal lov,
 • - opplysningene ble innhentet i forbindelse med et tilbud om informasjonssamfunnstjenester rettet direkte til et barn i henhold til artikkel 8 para. 1 GDPR.

Vi vil imøtekomme din forespørsel om sletting med mindre vi er lovpålagt eller har rett til å fortsette oppbevaring og behandling av dine opplysninger. Spesifikt regnes lovpålagte oppbevaringstider som en lovmessig forpliktelse. I tillegg har vi rett til å fortsette oppbevaringen dersom vi ikke er i stand til å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav uten dine opplysninger.

Hvis vi har gjort dine opplysninger offentlige og pålegges å slette dem, vil vi iverksette rimelige tiltak, basert på den tilgjengelig teknologien og implementeringskostnadene, for å informere de som er ansvarlige om at du også ønsker sletting fra dem.

6.5 Rett til å begrense behandlingen (artikkel 18 GDPR)

I henhold til artikkel 18 GDPR kan vi bare behandle opplysninger i begrenset omfang i følgende tilfeller:

 • - du stiller spørsmål ved riktigheten i opplysningene dine og frem til vi kan verifisere om de er riktige,
 • - behandlingen er ulovlig og du nekter å slette opplysningene og i stedet ber om begrensning i bruken av personopplysninger,
 • - vi ikke lenger har behov for opplysningene i behandlingen, men du trenger dem for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller
 • - du gjør innsigelser mot behandlingen i henhold til artikkel 21 para. 1 GDPR av grunner som skyldes din spesifikke situasjon, og det ennå ikke er klargjort om de lovmessige årsakene til behandlingen veier tyngre enn dine interesser.

Dersom behandlingen begrenses, kan bi bare oppbevare disse opplysningene. Enhver form for videre behandling i slike tilfeller er kun tillatt med ditt samtykke eller for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav eller beskytte rettighetene til en annen faktisk eller juridisk person eller av grunner som er viktige for EU/EØS eller et medlemsland. Du kan når om helst trekke tilbake ditt samtykke gitt i denne sammenheng. Vi vil varsle deg før begrensningene oppheves.

6.6 Plikt til å varsle om rettelser i eller sletting av personopplysninger (artikkel 19 GDPR)

Vi er pålagt å informere alle vi har delt dine opplysninger med om rettelser i eller sletting av dine opplysninger eller om begrensninger i behandlingen av opplysningene. Dette gjelder ikke dersom dette er umulig eller innebærer en urimelig innsats. Vi vil informere deg om hvem disse er på forespørsel.

6.7 Rett til overføring av opplysninger (artikkel 20 GDPR)

Du har rett til å få tilsendt de opplysningene som angår deg og som du har delt med oss i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format. Du har også rett til å forlange at vi skal overføre opplysningene dine til en tredjepart, såfremt

 • - behandlingen av opplysningene er basert på ditt samtykke eller på en kontrakt og
 • - behandlingen er utført ved hjelp av automatiske metoder.

Du kan be om at vi overfører opplysningene dine direkte til en tredjepart hvis dette er teknisk mulig.

Men denne rettigheten må ikke gå bekostning av rettighetene eller frihetene til andre personer, inkludert vår virksomhet. Hvis så er tilfelle, har vi rett til å nekte å overlevere eller overføre opplysningene dine.

6.8 Automatiske avgjørelser i individuelle tilfeller inkludert profilering (artikkel 22 GDPR)

På våre nettsider vil ikke dine opplysninger utelukkende bli utsatt for behandling basert på automatiserte avgjørelser (f.eks. profilering). Du har rett til å ikke bli utsatt for avgjørelser utelukkende basert på automatisert behandling - inkludert profilering - hvis dette har lovmessig negativ effekt for deg eller forringer din lovmessige beskyttelse i betydelig grad.

6.9 Rett til innsigelse (artikkel 21 GDPR)

Hvis vi behandler dine opplysninger basert på en lovlig interesse (artikkel 6 para. 1 bokstav f GDPR), har du rette til å gjøre innsigelser om dette dersom årsaken til dette skyldes din spesifikke situasjon. Det gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.

I så fall vil vi ikke lenger behandle dine opplysninger med mindre vi kan påvise vektige grunner for å beskytte behandlingen. Dette må veie tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen bidrar til å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Hvis vi behandler opplysningene dine i forbindelse med markedsføringsformål, kan du gjøre innsigelser mot behandlingen av opplysningene dine. Dette gjelder også for profilering i den grad det er i forbindelse med slik direkte markedsføring.

Etter at du gjort innsigelser, vil ikke dine opplysninger lenger bli brukt til dette formålet.

6.10 Retten til å klage til en tilsynsmyndighet (artikkel 77 GDPR)

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i det medlemslandet hvor du bor, jobber eller mistenker at overtredelsen av personvernforordningen GDPR har funnet sted. Dette påvirker ikke annen administrativ eller juridisk avhjelping som du har rett til.

7. Oppdatering av våre retningslinjer for personvern og bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere disse retningslinjene for personvern regelmessig dersom de juridiske, tekniske eller økonomiske betingelsene endres. Når vi oppdaterer våre retningslinjer for personvern, iverksetter vi rimelige tiltak for å informere deg sett i forhold til viktigheten av endringene vi har gjort. Vi vil innhente ditt samtykket til alle viktige endringer i retningslinjene for personvern dersom og i den utstrekning dette er pålagt i henhold til gjeldende personopplysningslov.

8. Varsel om drifting

Alle våre nettsider driftes av tjenesteleverandører som benytter de mest avanserte løsninger innen datasikring og datasikringsstandarder.

Sist endret: 18.5.2018